Plesni večeri

Pregled vseh dogodkov je zabeležen tudi v koledarju, načeloma pa si plesni večeri sledijo takole:


Vsak torek
Swing večeri v hotelu Union, od 21ih do 01i
Swing večer v kavarni SEM, od 21ih do 01ih, DJ Igor z gosti Vsak petek
swing večeri, Studio Dansa, Vilharjeva 3Enkrat do dvakrat mesečno
Blues večer, vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu
Dom Kulture Kamnik
West Coast Swing, vsaka sobota, K8


Swing drugje
Maribor
Leon good Mood

Ptuj

Celje

Bled